Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Tai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Khi tư vấn hợp đồng, người tư vấn soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật. Với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật kinh doanh, thương mại, có nhiều kinh nghiệm thực tế về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Santa sẽ hỗ trợ khách hàng toàn diện dịch vụ tư vấn hợp đồng, giúp khách hàng trong quá trình thương thảo, ký kết, thực hiện hợp đồng trong kinh doanh.

1. Dịch vụ tư vấn hợp đồng của Luật Santa

Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;

Tham gia đàm phán hợp đồng,

Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;

Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;

Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng;

Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng cho doanh nghiệp;

Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng của doanh nghiệp;

Dịch vụ tư vấn hợp đồng
Dịch vụ tư vấn hợp đồng

2. Tư vấn hợp đồng Dân sự

Hợp đồng mua bán tài sản; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng tặng cho tài sản;

Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng mượn tài sản;

Hợp đồng thuê tài sản; Hợp đồng thuê khoán tài sản;

Hợp đồng về quyền sử dụng đất;

Hợp đồng hợp tác; Hợp đồng dịch vụ;

 Hợp đồng vận chuyển hành khách; Hợp đồng vận chuyển tài sản;

Hợp đồng gia công; Hợp đồng gửi giữ tài sản;

Hợp đồng uỷ quyền;

3. Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại:

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng liên doanh;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng bảo đảm bí mật…

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác…

4. Tư vấn hợp đồng lao động:

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thử việc;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đào tạo nghề,…

5. Tư vấn hợp đồng trong các lĩnh vực khác.

Các loại hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch khác theo quy định pháp luật.

Quý khách hàng chỉ cần liên hệ và nêu rõ yêu cầu, phòng dịch vụ của chúng tôi sẽ tiến hành tiếp nhận và phân công Luật sư tiến hành soạn thảo hoặc thẩm định nội dung hợp đồng đã được soạn thảo. Trong đó, chúng tôi sẽ đánh dấu những mục cần lưu ý tới quý khách hàng, giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên. Bên cạnh đó, sẽ đặt ra những tình huống rủi ro pháp lý đối với các điều khoản trong hợp đồng.

6. Một số mẫu của dịch vụ tư vấn hợp đồng

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 0982.697.685 ; Hoặc bấm vào nút dưới để đặt câu hỏi cho Luật Santa để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

inbox đặt câu hỏi

Các bài viết liên quan:

Điều kiện để di chúc có hiệu lực là khi nào?

Trường hợp nào bị từ chối công chứng di chúc nhà đất?

Hướng dẫn thủ tục tranh chấp đất đai chi tiết

0982697685