Thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Các thành viên trong công ty cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Xuất phát từ tâm lý của người thành lập mong muốn doanh nghiệp lớn mạnh nhanh chóng. Vì vậy Luật Santa hướng dẫn quý khách làm thế nào để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ? thủ tục quy định như thế nào? thời gian bao lâu? lệ phí bao nhiêu? để thành lập công ty cổ phần tại nghệ an- tp Vinh theo quy định pháp luật một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Cụ thể:

1. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Thành phần hồ sơ 01 bộ gồm:

– Đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật; hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

⦁ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp là cá nhân thành lập doanh nghiệp;

⦁ Quyết định thành lập; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc giấy tờ tương đương khác; Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;

⦁ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài; hoặc có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty cổ phần
Thủ tục thành lập công ty cổ phần

2. Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

a. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 ( bao gồm các mục ở phần 1 Hồ sơ).

b. Bước 2: Nộp hồ sơ.

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

⦁ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

⦁ Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

⦁ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

⦁ Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng được quy định tại điều 37 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

⦁ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

⦁ Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài Khoản đăng ký kinh doanh được quy định tại điều 38 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

Lưu ý: Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

c. Bước 3: Nhận kết quả.

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

⦁ Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

⦁ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

– Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

⦁ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

⦁ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

⦁ Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp và thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp

⦁ Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo hồ sơ hợp lệ qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

⦁ Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

⦁ Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

⦁ Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử.

d. Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

e. Bước 5: Khắc dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của công ty.

Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp + Mã số doanh nghiệp.

Theo kinh nghiệm của Luật NTV, doanh nghiệp nên sử dụng khuôn dấu tròn (khuôn dấu thông thường) và không nên để thông tin quận nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khắc trên con dấu để sau này nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi trụ sở khác quận thì không phải thực hiện khắc lại con dấu pháp nhân của công ty.

f. Bước 6: Thông báo mẫu dấu 

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Thời gian thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

– Thời gian 03 – 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ

– Lưu ý: Tình từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính ngày sửa đổi, bổ sung

4. Dịch vụ của Luật Santa trong lĩnh vực thành lập công ty

Dịch vụ trọn gói, bao gồm từ chuẩn bị hồ sơ đến khi doanh nghiệp chính thức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Quý khách cần chuẩn bị: CMND và thông tin doanh nghiệp dự định thành lập

Kết quả Quý khách sẽ nhận được:

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Đăng ký mẫu dấu và thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.

Tặng con dấu công ty.

Tặng dấu chức danh giám đốc.

Tặng biển bảng công ty.

Chữ ký số giá rẻ nhất.

Miễn phí tư vấn thuế doanh nghiệp.

Miễn phí tư vấn luật doanh nghiệp.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ:

Thành lập công ty tại nghệ an

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

BẤM NÚT dưới đây để đặt câu hỏi cho Luật Santa, để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất.

inbox đặt câu hỏi

Tư vấn tổng thể trước và sau thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Các bài viết liên quan:

Giấy phép kinh doanh

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

0982697685