Thành lập công ty tỉnh nghệ an

Mục lục bài viết ẩn

Thành lập công ty tỉnh nghệ an

Kinh tế tại tỉnh Nghệ An càng ngày càng phát triển, việc đăng ký kinh doanh là bước khởi đầu để các doanh nhân bước vào kinh doanh được thuận lợi. Thủ tục đăng ký mở doanh nghiệp khá phức tạp đối với các anh/chị làm lần đầu. Nó đòi hỏi người làm thủ tục phải nắm rõ điều kiện, quy định của luật doanh nghiệp, luật thuế và hiểu rõ quy trình xử lý hồ sơ. Để các anh/chị hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi được sử dụng dịch vụ uy tín và chất lượng, thủ tục nhanh chóng và được đảm bảo pháp lý, đủ điều kiện hoạt động kinh doanh. Để hỗ trợ việc đăng ký kinh doanh Luật Santa cung cấp dịch vụ Thành lập công ty tỉnh Nghệ An như thành phố Vinh. Các thị xã như thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa. Các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương. Các bước cụ thể như sau.

1. Tiếp nhận thông tin thành lập công ty tỉnh Nghệ An:

– Để lấy cơ sở tư vấn đúng, chuyên viên của Luật Santa sẽ thu thập thông tin bạn yêu cầu qua email, zalo, Facebook hoặc trực tiếp.

– Luật Santa sẽ hỏi những thông tin sau: anh/chị đã từng kinh doanh chưa? đã từng đăng ký kinh doanh thông qua hình thức đăng ký hộ kinh doanh hay công ty chưa? và mục đích của việc thành lập công ty tỉnh Nghệ An để làm gì? Thông qua những thông tin cơ bản này chuyên viên của Luật Santa sẽ có cơ sở tư vấn cho bạn được chi tiết và thực tế.

– Nếu bạn đã từng đăng ký kinh doanh và có kinh nghiệm thực tế thì chuyên viên của Luật Santa sẽ tiến hành ngay việc lấy thông tin công ty và đăng ký. Còn đối với bạn chưa từng mở công ty thì Luật Santa sẽ tư vấn kỹ các quy định pháp luật về hoạt động công ty, nhất là các quy định về thuế và các luật điều chỉnh hoạt động một doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

2. Tư vấn các quy định pháp luật về Thành lập công ty tỉnh Nghệ An:

Tư vấn rõ về các quy định trước khi thành lập doanh nghiệp rất quan trọng cho chủ doanh nghiệp, để tránh những rủi ro và rắc rối trong quá trình công ty hoạt động sau này.

a. Quy định về các loại hình công ty:

Luật doanh nghiệp quy định có những loại hình công ty như sau: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (gọi tắt là công ty TNHH 1 TV):

Công ty TNHH 1 TV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (gọi tắt là công ty TNHH 2 TV):

Công ty TNHH 2 TV là  loại hình doanh nghiệp có số thành viên tối thiểu là 2 và tối đa là 50 thành viên. Thành viên công ty có hể là cá nhân hoặc tổ chức.

– Công ty cổ phần (gọi tắt là công ty CP):

Công ty CP là loại hình doanh nghiệp có tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn cổ đông tham gia. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

– Doanh nghiệp tư nhân(DNTN):

DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ. Họ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty CP.

b. Quy định về đặt tên công ty:

– Về tên tiếng Việt của công ty:

 • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai yếu tố: Loại hình doanh nghiệp + tên riêng của doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch; hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 • Tên doanh nghiệp không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; không được sử dụng tên cơ quan nhà nước; đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Tên doanh nghiệp không được sử dụng từ ngữ; ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Về tên tiếng nước ngoài của công ty:

 • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 • Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài: tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

– Về tên viết tắt của công ty:

 • Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp có trên giấy phép đăng ký kinh doanh

c. Quy định về trụ sở công ty:

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

d. Quy định về ngành nghề công ty:

Thành lập công ty phải đăng ký ngành nghề theo mã ngành cấp 4 mà pháp luật quy định.

Tiếp nhận thông tin và tư vấn thành lập công ty tỉnh Nghệ An
Tiếp nhận thông tin và tư vấn thành lập công ty tỉnh Nghệ An

e. Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định công ty:

 • Quy định Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
 • Nghiêm cấm: Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.
 • Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

f. Quy định về tư cách pháp lý của người quản lý công ty và thành viên tham gia:

Đối với tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước; trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù; quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ; hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

g. Quy định về con dấu công ty:

– Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp.

– Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

– Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

h. Quy định về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

–  Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

– Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

3. Lấy thông tin và tư vấn thành lập công ty tỉnh Nghệ An:

Luật Santa sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin về: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp (nếu có).

Thành lập công ty tỉnh Nghệ An
Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

4. Hồ sơ làm thủ tục thành lập công ty tỉnh Nghệ An

Hồ sơ thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 mới nhất

a. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Nghệ An

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

b. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

5. Dịch vụ thành lập công ty tỉnh Nghệ An – Luật Santa

Luật Santa cung cấp dịch vụ trọn gói; bao gồm từ chuẩn bị hồ sơ đến khi doanh nghiệp chính thức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Quý khách cần chuẩn bị: CMND và thông tin doanh nghiệp dự định thành lập như đã nêu tại mục 3.

a. Kết quả đăng ký kinh doanh Quý khách sẽ nhận được:

 • Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
 • Tặng con dấu tròn công ty.
 • Tặng con dấu chức danh giám đốc.
 • Tặng biển bảng công ty.
 • Miễn phí đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.
 • Miễn phí đăng ký thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.
 • Miễn phí tư vấn thuế doanh nghiệp.
 • Miễn phí tư vấn luật doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ cung cấp Chữ ký số giá đại lý rẻ nhất: Viettel. NewCA …

b. Dịch vụ thành lập công ty tỉnh nghệ an bao gồm: tại thành phố Vinh và các thị xã như thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa. Các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương.

Nếu còn thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Thành lập công ty tại nghệ an

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

BẤM NÚT dưới đây để đặt câu hỏi cho Luật Santa, để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất.

inbox đặt câu hỏi

Tin cùng chủ đề:

Tư vấn tổng thể trước và sau thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Tin cùng chuyên mục: 

Tìm hiểu thêm: 

Luật Dân sự

Luật hình sự

Luật đất đai

Luật hôn nhân và gia đình

Luật di chúc – thừa kế

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Giải quyết tranh chấp tố tụng

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp


#Luật_santa  #Santalaw  #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật  #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #thành_lập_doanh_nghiệp  #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh  

0982697685